การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ1
19-06
2567
  สุขาดี มีความสุข ผู้ชม 27 คน : ใหม่ล่าสุด
2
19-06
2567
  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ผู้ชม 25 คน : ใหม่ล่าสุด
3
19-06
2567
  กิจกรรมโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2567 ผู้ชม 23 คน : ใหม่ล่าสุด
4
19-06
2567
  กิจกกรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ผู้ชม 19 คน : ใหม่ล่าสุด
5
03-06
2567
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2567 ผู้ชม 37 คน : ใหม่ล่าสุด
6
03-06
2567
  นิเทศการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ผู้ชม 18 คน
7
03-06
2567
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ผู้ชม 23 คน
8
03-06
2567
  ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ผู้ชม 27 คน
9
11-08
2566
  พิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน ผู้ชม 197 คน
10
14-07
2566
  มอบเกียรติบัตร ยุวอสม. ผู้ชม 219 คน
   
1
19-06
2567
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ผู้ชม 23 คน : ใหม่ล่าสุด
2
16-03
2565
  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้ชม 360 คน : ใหม่ล่าสุด
3
05-06
2564
  ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 การสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น ผู้ชม 1064 คน : ใหม่ล่าสุด
4
14-05
2564
  เรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ผู้ชม 869 คน : ใหม่ล่าสุด
5
29-04
2564
  เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ชม 1219 คน : ใหม่ล่าสุด
6
26-03
2564
  เรื่อง การายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้ชม 1193 คน
7
08-03
2564
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 1535 คน
8
23-02
2564
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 1260 คน
   
1
19-06
2567
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน ผู้ชม 26 คน : ใหม่ล่าสุด
2
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 823 คน : ใหม่ล่าสุด
3
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 808 คน : ใหม่ล่าสุด
4
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 825 คน : ใหม่ล่าสุด
5
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 823 คน : ใหม่ล่าสุด
6
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 818 คน
7
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 833 คน
8
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือน ม.ค.,ก.พ.,มี.ค., 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 797 คน
9
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการประชุมชี้แจงการประเมิณคุณภาพผู้เรียน NT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 832 คน
10
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างขอจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 5001200 ซม. (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 798 คน
   
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ตอนที่ 23 ศึกเก้าทัพ
  • บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ตอนที่ 26 รามเกียรติ์
  • บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ตอนที่ 45 นามสกุลคนไทย
  • บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ตอนที่ 43 ต้นกำเนิดลูกเสือไทย
  • บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ตอนที่ 3 กำเนิดอักษรไทย